نوشته‌های مرتبط با: کودکان با اختلال یادگیری

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان با اختلال یادگیری» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ماهی روی درخت

ماهی روی درخت

اَلی یک راز دارد ... و آن اینست که قادر به خواندن نیست. به نظر او حروف، شبیه سوسک های سیاهی هستند که روی دیوار رژه می روند. او می گوید : اگر وقت داشتم، می توانستم بعضی از کلمات را بخوانم، اما وقتی دستپاچه هستم، مغزم مثل یک عالمه خاک اره می شود که روی زمین پخش و پلا شده است!!

ادامهٔ نوشته ...