نوشته‌های مرتبط با: کودکان افغان در ایران

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان افغان در ایران» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آوارگان بی خورشید

آوارگان بی خورشید

سال‌ها پیش به سبب رنجی که از برخورد نامهربانانه برخی از مردم با پناهندگان افغانی می‌بردم، رمانی برای نوجوانان نوشتم به نام «آواره بی خورشید» که سرگذشت یک پسرک افغان بود. او رانده شده از سرزمین خود بامیان به ایران بود. در دنیای کودکی و زندگی در روستای خود زمین و آسمان با او و مردم دیگر، تا هنگامی که زخم طالبان بر تنشان بنشیند، مهربان بودند.

ادامهٔ نوشته ...