نوشته‌های مرتبط با: کودکان و انسانیت

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و انسانیت» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
عصا

عصا

کتاب «عصا» روایتگر جنگ و حال و روز مردمان گرفتار در آن است. روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است. توماس پسری دوازده ساله است که پدرش را در جنگ از دست داده است و زمانی که به همراه مادرش می‌خواهد برای دیدارش خاله‌اش، که در وین زندگی می‌کند، سوار قطار شود ناگهان گم می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...