نوشته‌های مرتبط با: کودکان و بی اختیاری ادرار و مدفوع

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و بی اختیاری ادرار و مدفوع» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ابرها و ساعت‌ها: درباره بی‌اختیاری ادرار و مدفوع

ابرها و ساعت‌ها: درباره بی‌اختیاری ادرار و مدفوع

کتاب «ابرها و ساعت‌ها» از مجموعه کتاب‌های مهارت‌های زندگی است که اطلاعاتی درباره بی‌اختیاری مدفوع در کودکان به مخاطب می‌دهد.

ادامهٔ نوشته ...