نوشته‌های مرتبط با: کودکان و تأثیر انسان بر طبیعت

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و تأثیر انسان بر طبیعت» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
با آسمان سرزمین من آشتی کنید

با آسمان سرزمین من آشتی کنید

حفاظت از محیط زیست از موضوعات مهمی است که باید به کودکان آموزش داده شود. کتاب «با آسمان سرزمین من آشتی کنید» از مجموعه کتاب‌های دیده بان کوچک با بیانی داستانی کودک را با راه‌های محافظت از محیط زیست آشنا می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...