کودکان و تبعیض

روز بین‌المللی آگاهی‌ از آلبینیسم یا زالی ۲۰۱۹
۱۳ ژوئن از سال ۲۰۱۴ روز بین‌المللی آگاهی‌ از آلبینیسم یا زالی نام‌گذاری شده است.زیرا افراد مبتلا به آلبینیسم یا زالی در سرتاسر جهان با تبعیض‌خای فراوانی روبه رو هستند. در بیشتر جوامع باورهای نادرست و خرافی درباره این افراد وجود دارد که سبب می‌شود این افراد به حاشیه رانده، از اجتماع طرد و از حقوق...
آستین نو بخور پلو!
آستین نو بخور پلو! یکی از داستان‌های منطقه خاورمیانه است که شخصیت اصلی آن ملانصرالدین، در بسیاری از قصه‌های عامیانه ایران، ترکیه، افغانستان، پاکستان، کشورهای عربی حتی هند و بوسنی حضور دارد. آستین نو بخور پلو! داستان طنزی است درباره تبعیض اجتماعی. ملانصرالدین روستایی عاقلی است. روز تولد حاکم...
کودک آزاری معضلی در هزارتوی سنت و قانون
۱۲۳ شماره تلفن امداد کودکان بدرفتاری با کودکان پدیده ای ب اپیامدهای متعدد است که دل نگرانی ها از پدیده کودک آزاری بهزیستی را به راه اندازی خط تلفن ۱۲۳ برای یاری اجتماعی کودکان هدایت کردکه این مقوله در همدان نیز به اجرا درآمد. به گزارش خبرنگار مهر، کودک آزاری پدیده ای یکنواخت و همگن نیست و این...