کودکان و جنگ جهانی دوم

عصا
کتاب «عصا» روایتگر جنگ و حال و روز مردمان گرفتار در آن است. روزهای پایانی جنگ جهانی دوم است. توماس پسری دوازده ساله است که پدرش را در جنگ از دست داده است و زمانی که به همراه مادرش می‌خواهد برای دیدارش خاله‌اش، که در وین زندگی می‌کند، سوار قطار شود ناگهان گم می‌شود. توماس به‌تنهایی به وین می‌رود اما...
آن سوی جنگل خیزران
کتاب «آن سوی جنگل خیزران» برگرفته از یک داستان واقعی است که در روزهای پایانیِ جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد. یوکو دختر یازده‌ساله‌ ژاپنی است. او سومین فرزند خانواده است و در  شمال کشور کره زندگی می‌کنند. پس از این‌که کره‌ای‌ها می‌خواهند کشورشان را از حضور ژاپنی‌ها پاک کنند مادر خانواده تصمیم می‌گیرد برای...