نوشته‌های مرتبط با: کودکان و حق تحصیل

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و حق تحصیل» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کودکان حق دارند به زبانی آموزش ببینند که می فهمند

کودکان حق دارند به زبانی آموزش ببینند که می فهمند

۲۱ فوریه روز بین المللی زبان مادری است. شعار امسال این روز بر رابطه ی زبان مادری در کیفیت آموزشی تاکید می کند.
شعار امسال روز بین المللی زبان مادری با توجه به هدف چهارم دستور جلسه طرح توسعه پایدار ۲۰۳۰ انتخاب شده است و بر زبان مناسب در آموزش، که معمولا زبان مادری است، در دوره ی آموزش ابتدایی تاکید می کند. زبان مادری دسترسی به آموزش را برای گروه هایی که به زبان های بومی سخن می گویند، به ویژه برای زنان و دختران، آسان می کند.  

ادامهٔ نوشته ...