نوشته‌های مرتبط با: کودکان و خرچنگ‌ها

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و خرچنگ‌ها» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
خرچنگ دست‌وپا چلفتی

خرچنگ دست‌وپا چلفتی

کتاب «خرچنگ دست‌وپا چلفتی» داستان خرچنگی‌ست که چنگال‌های تیزی دارد و همین چنگال‌ها برایش دردسرهای زیادی درست می‌کند، تا جایی که از گروه دوستان طرد می‌شود و آرزو می‌کند کاش موجود دیگری بود یا دست‌ها و بازوهای دیگری داشت.

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام