نوشته‌های مرتبط با: کودکان و خط بریل

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و خط بریل» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
نخستین روز جهانی خط بریل برگزار می‌شود

نخستین روز جهانی خط بریل برگزار می‌شود

نخستین روز جهانی خط بریل به طور رسمی روز جمعه ۴ ژانویه برابر با ۱۴ دی ماه برگزار می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...