نوشته‌های مرتبط با: کودکان و خوابیدن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و خوابیدن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
شب تاریک و دانای بیدار: داستان دو جغد در یک کتاب

شب تاریک و دانای بیدار: داستان دو جغد در یک کتاب

کتاب «شب تاریک و دانای بیدار: داستان دو جغد در یک کتاب» از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول اطلاعاتی در باره‌ جغد و سایر حیواناتی که در شب فعال هستند، به مخاطب می‌دهد و با استفاده از تعداد آن‌ها کارکرد اعداد را به مخاطب می‌آموزد.

ادامهٔ نوشته ...