نوشته‌های مرتبط با: کودکان و خوانش پریشی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و خوانش پریشی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ماهی روی درخت

ماهی روی درخت

اَلی یک راز دارد ... و آن اینست که قادر به خواندن نیست. به نظر او حروف، شبیه سوسک های سیاهی هستند که روی دیوار رژه می روند. او می گوید : اگر وقت داشتم، می توانستم بعضی از کلمات را بخوانم، اما وقتی دستپاچه هستم، مغزم مثل یک عالمه خاک اره می شود که روی زمین پخش و پلا شده است!!

ادامهٔ نوشته ...