کودکان و خیال‌پردازی

موش مترو
کتاب «موش مترو» داستان موشی است که به همراه صدها موش دیگر در مترو زندگی می‌کند، اما فرق بزرگی با موش‌های دیگر دارد. او دلش می‌خواهد سرزمین پایان تونل را کشف کند، و همین آرزو ماجراهای هیجان‌انگیزی را برایش به ارمغان می‌آورد. نیب، یک موش مترو بود و در خانه‌ای به اسم شیرینی‌باران زندگی می‌کرد. او هر...
دخترک پشت دیوار
کتاب «دخترک پشت دیوار» داستان دختری شش‌ساله به نام زینشن است. او تنهاست و همیشه به تنهایی در باغ خانه‌شان بازی می‌کند.  باغِ خلوت دنیای زینشن است؛ جایی که او  با دوست خیالی‌اش، مولی، بازی می‌کند. زینشن شهری خیالی با آدم‌هایی خیالی می‌سازد و برای همه چیز نام می‌گذارد. به شخصیت‌هایش جان می‌دهد و...