نوشته‌های مرتبط با: کودکان و دوستی با کره زمین

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و دوستی با کره زمین» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ما اینجا زندگی می‌کنیم

ما اینجا زندگی می‌کنیم

کتاب «ما این‌جا زندگی می‌کنیم» کتابی است که با زبانی ساده و تصاویری جذاب کودکان را با کره زمینی که روی آن زندگی می‌کنیم آشنا می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...