نوشته‌های مرتبط با: کودکان دو زبانه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان دو زبانه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کودکان دو زبانه عملکرد مغز بیشتری نسبت به تک‌زبانه‌ها دارند

کودکان دو زبانه عملکرد مغز بیشتری نسبت به تک‌زبانه‌ها دارند

کودکان دو زبانه که از کودکی همراه با زبان مادری، زبان دیگری را نیز فرامی‌گیرند عملکردهای بهتری نسبت به کودکان تک‌‌زبانه‌ دارند. پژوهشی جدید حاکی از وجود توانایی‌ای به نام «کنترل شناختی» در کودکان دو زبانه است. محققان می‌گویند که افراد دارای این توانایی در زندگی موفق‌ترند.

ادامهٔ نوشته ...