نوشته‌های مرتبط با: کودکان و دگرگونی اقلیم

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و دگرگونی اقلیم» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
آموزش اینترنتی دگرگونی اقلیم به آموزگاران

آموزش اینترنتی دگرگونی اقلیم به آموزگاران

یونسکو، دفتر علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد، نخستین دوره آموزشی اینترنتی تغییرات اقلیمی  را برای آموزگاران دوره راهنمایی برگزار می کند. 

ادامهٔ نوشته ...