نوشته‌های مرتبط با: کودکان و راه های مبارزه با آلودگی هوا

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و راه های مبارزه با آلودگی هوا» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
خرس خشمگین از گرمایش زمین

خرس خشمگین از گرمایش زمین

کتاب «خرس خشمگین از گرمایش زمین» از مجموعه کتاب‌های مبارزان کاهش کربن دی اکسید زمین، محیط زیست است که درباره‌ی اهمیت درختان سبز در حفظ تعادل هوا و گرمای کره زمین به مخاطب اطلاعات می‌دهد. هم‌چنین در کتاب می‌توان در باره‌ی گرمایش کره‌ی زمین که بر اثر قطع درختان و ازدیاد دی اکسید کربن پدید می‌آید، مطالب جالبی را خواند.

ادامهٔ نوشته ...