نوشته‌های مرتبط با: کودکان و روانکاوی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و روانکاوی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کارگاه های کمک‌های اولیه به کودکان در بحران برگزار شد

کارگاه های کمک‌های اولیه به کودکان در بحران برگزار شد

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان مهرماه ١٣٩٤ مجموعه کارگاه‌های دو روزه کمک‌های اولیه به کودکان در بحران را در تهران و اصفهان برگزار کرد.

ادامهٔ نوشته ...