نوشته‌های مرتبط با: کودکان و زالی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و زالی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روز بین‌المللی آگاهی‌ از آلبینیسم یا زالی ۲۰۱۹

روز بین‌المللی آگاهی‌ از آلبینیسم یا زالی ۲۰۱۹

۱۳ ژوئن از سال ۲۰۱۴ روز بین‌المللی آگاهی‌ از آلبینیسم یا زالی نام‌گذاری شده است.زیرا افراد مبتلا به آلبینیسم یا زالی در سرتاسر جهان با تبعیض‌خای فراوانی روبه رو هستند.

ادامهٔ نوشته ...