نوشته‌های مرتبط با: کودکان و شجاعت و چاره‌جویی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و شجاعت و چاره‌جویی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
جادو

جادو

دخترک کتاب «جادو» روزها و شب‌ها در انتظار بازگشت پدر جنگجوی‌اش است. پدر برای مبارزه با غولی رفته که با چشم‌های‌اش همه را سنگ می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...