کودکان و صرفه جویی

گریس خالی طرفدار محیط زیست
در پشت جلد کتاب « گریس خالی طرفدار محیط زیست» می‌خوانیم: «دخترخاله‌ی می‌می که ‌یک سال از او بزرگ‌تر است، برای مدتی به خانه‌ی آن‌ها می‌آید تا پیش می‌می بماند، و همان‌وقت تولدش هم هست! هم‌زمان کلاس خانم لویس سبز می‌شود! فکر می‌کنید چه‌جوری؟ صبر کنید، همه‌اش همین نیست. توی این کتاب حلقه‌های پیاز شعله...
هیولای سبز دنیا را نجات می‌دهد!
هانا هیولای کوچک بامزه، پشمالو و سبز رنگ یک کابوس برای محیط‌ زیست است! او تمام چراغ‌ها را روشن می‌گذارد، با صدای بلند تلویزیون می‌بیند، وسایلی که نمی‌خواهد را به کسی نمی‌دهد، شیر آب را موقع مسواک زدن باز می‌گذارد، تا اینکه یک شب، در حالی‌که برنامه تلویزیونی مورد علاقه‌اش را می‌بیند، برق می‌رود و...