نوشته‌های مرتبط با: کودکان و ظاهر بینی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و ظاهر بینی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
من از همه زیباترم

من از همه زیباترم

کتاب من از همه زیباترم داستانی است درباره ظاهربینی که امروزه گریبان‌گیر جامعه بشری شده است.

کتاب من از همه زیباترم داستان گرگ بدجنسی است که فکر می‌کند از همه زیباتر است. یک روز بهترین لباسش را می‌پوشد و در جنگل به راه می‌افتد و از «شنل قرمزی»، «سه بچه خوک»، «هفت کوتوله»، «سفید برفی» و بچه اژدها می‌پرسد که چه کسی از همه زیباتر است.

ادامهٔ نوشته ...