نوشته‌های مرتبط با: کودکان و متل ها

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و متل ها» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
رفتم به باغی

رفتم به باغی

این کتاب، بازآفرینی یک متل قدیمی است که برای کودکان امروز مناسب‌سازی شده است.

رفتم به باغی

دیدم کلاغی

پراش سیاه بود

برخی از بهترین متل‌های ایرانی با همه‌ی زیبایی‌ها در وزن و آهنگ، اندرونه‌ی آن دیگر مناسب کودکان ما نیست. در بسیاری از متل‌های زیبای ایرانی رنگی از خشونت هست.

ادامهٔ نوشته ...