نوشته‌های مرتبط با: کودکان و محبت

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و محبت» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
گل ‌های پیاده رو

گل ‌های پیاده رو

در کتاب تصویری «گل ‌های پیاده رو» دختری کوچک با لباس قرمز رنگ همراه پدرش از مغازه‌ی خواروبار فروشی به سمت خانه قدم می‌زند. دختر در حالی‌که پدرش چندان توجهی به او ندارد، گل‌های وحشی بین راه را جمع آوری می‌کند. از میانه راه به بعد دختر تعدادی از گل‌های دسته گلش را به دیگران هدیه می‌دهد، چه دریافت کنندگان متوجه شوند و چه نشوند.

ادامهٔ نوشته ...