کودکان و مدارا

۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت روز بین‌المللی «زندگی با هم در صلح»
۱۶ می برابر با ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸ روز بین‌المللی «زندگی با هم در صلح» است که از سال گذشته جشن گرفته می‌شود. «زندگی با هم در صلح» با پذیرش تفاوت‌ها و گوش دادن به همدیگر، شناخت یکدیگر، احترام و قدردانی از دیگران میسر می‌شود.  روز بین‌المللی «زندگی با هم در صلح» روزی است برای بسیج تلاش‌های جامعه بین‌...
هفته آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه
در کتاب «هفته آشتی و دوستی در کلاس خانم روباه» خانم روباه معلم کلاسی است که مانند همه کلاس‌های جهان در آن دعوا و بگومگو بین بچه‌ها وجود دارد. خانم روباه هم کاسه صبرش لبریز می‌شود و چاره‌اندیشی می‌کند: «بسیار خب! فهمیدم چه کار کنم! هفته‌ی آشتی و دوستی می‌گذاریم!» هفته‌ی چی؟ تمرین درسی جدید است؟ بازی...