نوشته‌های مرتبط با: کودکان و مصرف بهینه برق

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و مصرف بهینه برق» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
به خاطر خرس‌های قطبی

به خاطر خرس‌های قطبی

شب بود و حوصله گلناز و خرس قطبی سر رفته بود. مادر پای کامپیوتر به کارهایش می‌رسید و پدر پای تلویزیون بود. پدر از پای تلویزیون بلند می‌شود بدون آن‌‌که آن را خاموش کند. خرس قطبی سراغ تلویزیون می‌رود و خاموشش می‌کند. گلناز می‌پرسد چرا؟ خرس قطبی پاسخ می‌دهد: «به‌خاطر خرس‌های قطبی!».

ادامهٔ نوشته ...