نوشته‌های مرتبط با: کودکان و مهارت‌های زندگی، کودکان و اوتیسم

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و مهارت‌های زندگی، کودکان و اوتیسم» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
خط خطی‌های من

خط خطی‌های من

خط خطی‌های گوری در کتاب «خط خطی‌های من» به چه درد می‌خورد؟ هیچ‌کس گوری را دوست ندارد و در مدرسه با او بازی نمی‌کند. گوری متفاوت است، در نقاشی کشیدن، ارتباط برقرار کردن، سر کلاس علوم و حتی نگاه کردن!

ادامهٔ نوشته ...