نوشته‌های مرتبط با: کودکان و مهارت کار گروهی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و مهارت کار گروهی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ایست زورگویی ممنوع

ایست زورگویی ممنوع

کتاب «ایست زورگویی ممنوع» جلد سوم از مجموعه «داستان‌های پویان» است که مهارت جرات‌ورزی را مطرح می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...
همکاری در یک روز شیری

همکاری در یک روز شیری

کتاب «همکاری در یک روز شیری» جلد دوم از مجموعه «داستان‌های پویان» است که به مهارت حل مساله و کار گروهی می‌پردازد.

ادامهٔ نوشته ...