نوشته‌های مرتبط با: کودکان و مواجهه با ترس

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و مواجهه با ترس» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
یک گرگ، یک اردک، یک موش

یک گرگ، یک اردک، یک موش

داستان کتاب «یک گرگ، یک اردک، یک موش» داستان اردک و موشی است که در شکم یک گرگ هم را می‌بینند، اما خیال خورده شدن ندارند و داستان این‌که چرا گرگ‌ها به سمت ماه زوزه می‌کشند!

ادامهٔ نوشته ...