کودکان و میراث فرهنگی

کتاب آرش (حکایت تیر انداختن مرد قصه گو)
کتاب «آرش (حکایت تیر انداختن مرد قصه گو)» بازنویسی خلاق از افسانه آرش کمانگیر اوستاست، که با نگاهی جدید، ارائه می‌شود. قسمتی از سرزمین ایران در حمله تورانیان به دست دشمن افتاده است. آرش، سرباز ایرانی، مردی کشاورز و قصه‌گوست. او داوطلب می‌شود تا مرز ایران را با انداختن تیر از کمان تعیین کند. آرش بر...