نوشته‌های مرتبط با: کودکان و میهن پرستی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و میهن پرستی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
ای میهن من، ایران

ای میهن من، ایران

کتاب «ای میهن من، ایران» شامل ۱۶ قطعه شعر سروده اسدالله شعبانی در زمینه‌ توصیف شهرهای ایران و ویژگی‌های آن‌ها از نظر محیط زیستی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است.

ادامهٔ نوشته ...