کودکان و ناشنوایی

بهترین زمان برای تشخیص اختلال شنوایی ۴۰ روزگی نوزاد است
معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی درباره طرح غربالگری شنوایی سازمان بهزیستی گفت: با اجرای این طرح به دنبال آن هستیم که مشکلات اختلال شنوایی را درنوزادان تشخیص دهیم و به موقع مداخله کنیم. مینو رفیعی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با تاکید براینکه بهترین زمان برای تشخیص این اختلال ۴۰ روزگی...
چگونه با کودکان ناشنوا ارتباط برقرار کنیم
هنگام صحبت با کودکان کم شنوا و نا شنوا از واژه ها و جمله های ساده استفاده کنید. از گزافه گویی و حاشیه پردازی پرهیز کنید. پیش از آغاز صحبت با دست تکان دادن، ضربه زدن به میز و یا لمس کردن شانه های او به آهستگی توجه او را به خود جلب کنید. هنگام صحبت با کودک ناشنوا چهره خود را به سمت او نگه دارید. در...