نوشته‌های مرتبط با: کودکان و نظام آموزشی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و نظام آموزشی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
قصه آنجلینو براون

قصه آنجلینو براون

در کتاب «قصه آنجلینو براون» پری کوچکی یک دفعه توی جیب برت براون، راننده اتوبوس، پیدا می‌شود.

ادامهٔ نوشته ...
انتقاد فیلیپ پولمن از نظام آموزشی نمره محور

انتقاد فیلیپ پولمن از نظام آموزشی نمره محور

فیلیپ پولمن، نویسنده بریتانیایی سیاست‌های آموزشی دولت را «اهریمنی» توصیف کرد و از نابود شدن زندگی دانش‌آموزان با آزمون‌های پیاپی به شدت انتقاد کرد.

ادامهٔ نوشته ...