نوشته‌های مرتبط با: کودکان و هویت ملی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و هویت ملی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
برگزاری مدرسه صنایع دستی اصفهان در تابستان

برگزاری مدرسه صنایع دستی اصفهان در تابستان

مدیریت خلاقیت و فناوری های نوین شهرداری اصفهان با همکاری موزه هنرهای معاصر اصفهان برای آشنایی نوجوانان با تعدادی از رشته‌های صنایع دستی اصفهان، مدرسه تابستانی صنایع دستی را برگزار می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...