نوشته‌های مرتبط با: کودکان وخشونت جنسی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان وخشونت جنسی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی ۲۰۱۹

روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی ۲۰۱۹

۴ ژوئن برابر با ۱۴ خرداد روز جهانی کودکان قربانی خشونت و تجاوزگری نظامی است.

ادامهٔ نوشته ...