نوشته‌های مرتبط با: کودکان و چیرگی بر ترس، کودکان و یاری رساندن به دیگران

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و چیرگی بر ترس، کودکان و یاری رساندن به دیگران» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تارا و مرغ دریایی اش

تارا و مرغ دریایی اش

کتاب «تارا و مرغ دریایی اش» در بارهٔ تارا، پسرک ده سالهٔ بی‌سرپرستی است که در دهکده‌ای ساحلی در کنارهٔ دریای خزر زندگی می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...