نوشته‌های مرتبط با: کودکان و گم شدن

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودکان و گم شدن» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کمی گم شده ام

کمی گم شده ام

کتاب «کمی گم شده ام» داستان جغد کوچولوی خواب‌آلویی است که از لانه‌شان بالای یک درخت بلند بیرون می‌افتد و گم می‌شود. سنجابی او را می‌بیند و از او می‌خواهد که مادرش را توصیف کند تا در یافتن او به جغد کوچولو کمک کند.

ادامهٔ نوشته ...