کودکا و خانه های ایرانی

کارگاه «من در باغ‌ها و خانه‌های ایرانی» برای کودکان برگزار می‌شود
کارگاه «من در باغ‌ها و خانه‌های ایرانی» حمایت معنوی کمیته هنرهای تجسمی ایکوم را برای گروه سنی دبستان برگزار می‌کند. کودک من «طهران» و داستان‌های زیبای آن را نمی‌شناسد و دوستش ندارد. در حالی که شهر زیبای ما، هدایایی بسیاری بیشتر از مراکز خرید و تفرجگاه‌های نوین برای خانواده‌ها دارد. فرزندان ما حق...