کودک و ادبیات طنز

ته خیار
پرداختن به داستان‌هایی با موضوع‌های اجتماعی همیشه یکی از دغدغه‌های بعضی از نویسندگان کودک و نوجوان بوده است. یکی از این نویسندگان هوشنگ مرادی کرمانی است که داستان‌هایش را به زبان طنز می‌نویسد. داستان ته خیار یکی از این داستان هاست . کتاب «ته خیار» مجموعه داستان کوتاه با درون‌مایه اجتماعی است که به...