نوشته‌های مرتبط با: کودک ایرانی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک ایرانی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
کودک ایرانی «اطاعت» می‌آموزد، کودک آلمانی «پیشرفت» و کودک چینی «مهرورزی»

کودک ایرانی «اطاعت» می‌آموزد، کودک آلمانی «پیشرفت» و کودک چینی «مهرورزی»

آنچه می‌خوانید تحلیل محتوای کتاب فارسی سال نخست دبستان در سه کشور ایران، چین و آلمان است که بر اساس آن چگونگی نگاه کودک چینی، آلمانی و کودک ایرانی به زندگی و حضور در جامعه تحلیل و بررسی شده است.

ادامهٔ نوشته ...
نمایشگاه-موزه کودکان ایران در حسینیه ارشاد

نمایشگاه-موزه کودکان ایران در کتابخانه حسینیه ارشاد

 نمایشگاه - موزه "احوال کودکی، فرهنگ و آموزش و پرورش کودکان ایران" در حسنیه ارشاد تهران برپا می شود. 

ادامهٔ نوشته ...