کودک و تفکر خلاق

شاید سیب باشد
کتاب «شاید سیب باشد» داستانی پسرکی است که بادیدن یک سیب بر روی میز یک سری از پرسش‌ها در ذهنش شکل می‌گیرد. کتاب «شاید سیب باشد» اولین جلد از مجموعه کتاب‌های فیلسوف کوچک است که با هدف تقویت روحیه‌ پرسشگری و رشد تفکر خلاق در کودکان نوشته شده است. جلد دوم این مجموعه «می‌توانم یک من دیگر بسازم؟» است. در...
استفاده از کامپیوتر جهت ارتقاء مهارت های خواندن
والدین می توانند با استفاده از کامپیوتر به کودکان فرصت خلق کتاب های خود و انجام تحقیقات ادبی را بدهند و آن ها را هرچه بیشتربه خواندن علاقه مند کنند. بیشتر والدین کامپیوتر را مانعی برای به دست گرفتن و خواندن منابع چاپی کودکان می دانند. با این وصف برخی از رمان ها و راه های جالب به کارگیری خلاقانه ی...