نوشته‌های مرتبط با: کودک و تندرستی

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک و تندرستی» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.

کودکان بیشتر در معرض چه حوادثی هستند؟

کارشناس سلامت خانواده مرکز بهداشت شهرستان زنجان گفت: کودکان در معرض حوادث زیادی هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به حوادث ترافیکی، سوختگی‌ها و سقوط اشاره کرد که نحوه پیشگیری در این خصوص بسیار مهم است.

ادامهٔ نوشته ...