کودک و رویا

آدامس چهارشنبه‌های خوشبختی
کتاب «آدامس چهارشنبه‌های خوشبختی» داستان تصویری دختری به نام باهار است. کودک کاری با موهای به رنگ انار، دامن رنگ غروب و چشم‌های رنگ گربه سیاه. دختری که سطل‌‌های آشغال را به دنبال قوطی‌های خالی نوشابه می‌جورد. باهار یک روز یک جعبه چوبی پیدا می‌کند که روی‌اش نوشته: چهارشنبه‌های خوشبختی! گربه‌های...