نوشته‌های مرتبط با: کودک زباله گرد

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک زباله گرد» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
فرهاد جان! به کودکی‌ات برگرد!

فرهاد جان! به کودکی‌ات برگرد!

از روزهای گمشده بازی

در کوچه «بهار» نمی‌گوید

همبازی قدیمی من فرهاد

در کیسه زباله چه می‌جوید؟

ادامهٔ نوشته ...