نوشته‌های مرتبط با: کودک و محیط زیست و صلح

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک و محیط زیست و صلح» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
همایش‌های شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان به‌ مناسب روز جهانی صلح

همایش‌های شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان به‌ مناسب روز جهانی صلح

شورای گسترش فرهنگ صلح برای کودکان به‌ مناسب روز جهانی صلح همایش‌های «محیط زیست و صلح»، «آموزش و صلح» و «حقوق کودک و صلح» را برگزار می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...