نوشته‌های مرتبط با: کودک و موزه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک و موزه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
۱۰ ماه تجربه نزدیک از هنر و آفرینش در موزه

۱۰ ماه تجربه نزدیک از هنر و آفرینش در موزه

 کودکان مهد کودک دوزبانه آلمانی- فرانسوی شهر ووپرتال  Wuppertal  سال پیش از ورود به دبستان در برنامه ای ویژ ه ای شرکت می کنند.

ادامهٔ نوشته ...