نوشته‌های مرتبط با: کودک با نیاز های ویژه

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک با نیاز های ویژه» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
 نگاهی به توسعه‌ی مراکز «فراگیر» کانون در کشور، پاسخی به نیازهای ویژه

نگاهی به توسعه‌ی مراکز «فراگیر» کانون در کشور، پاسخی به نیازهای ویژه

مرکز فراگیر، چه‌جور مرکزی است؟ این سوالی است که گاهی حتی برخی همراهان کانونی نیز آن را می‌پرسند. مخاطبان آن چه‌کسانی هستند؟ چه گروه‌هایی سنی و با چه شرایطی در دایرهٔ فعالیت این مراکز می‌گنجند؟

ادامهٔ نوشته ...

عضویت در کانال تلگرام