نوشته‌های مرتبط با: کودک چپ دست

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک چپ دست» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
رهنمودهایی برای کمک به کودکان چپ‌دست در دنیای راست‌دست‌ها

رهنمودهایی برای کمک به کودکان چپ‌دست در دنیای راست‌دست‌ها

  • غذا خوردن:

چپ دست‌ها معمولا با دست چپ غذا می‌خورند چه برای خوردن از انگشت‌شان استفاده کنند چه از قاشق یا چنگال اما معمولاً کارد و چنگال را برعکس دست نمی‌گیرند، مگر وقتی که بخواهند غذا را با چاقو برش بزنند.

ادامهٔ نوشته ...