نوشته‌های مرتبط با: کودک گنگ

در این صفحه نوشته‌های مرتبط با «کودک گنگ» آمده است. چنانچه نوشته ای به اشتباه در این صفحه آمده است به ما بگویید.
تارا و مرغ دریایی اش

تارا و مرغ دریایی اش

کتاب «تارا و مرغ دریایی اش» در بارهٔ تارا، پسرک ده سالهٔ بی‌سرپرستی است که در دهکده‌ای ساحلی در کنارهٔ دریای خزر زندگی می‌کند.

ادامهٔ نوشته ...