کوهستان برفی

کاردستی کوهستان برفی بسازید
کاردستی کوهستان برفی بسازید با کمک کوک‌تان کاردستی کوهستان برفی درست کنید. وسایل مورد نیاز کاردستی کوهستان شانه تخم مرغ یا هر جعبه‌ی دیگری شبیه به آن (در تصویر از جعبه نوشیدنی استفاده شده است.) مقوای سبز رنگ( در سه طیف) برف مصنوعی ( می‌توانید از کاغد خورده‌های سفید رنگ استفاده کنید.) رنگ گواش قهوه‌...